Health Data Sweden

Vi hjälper små och medelstora företag och offentlig sektor
att digitalisera inom hälsodata.

Den svenska versionen av hemsidan är under utveckling.
Tack för ditt tålamod

Om Health Data Sweden


HDS etablerar samordnad kunskapstillgång för svenska och europeiska intressenter samt testbäddar som arbetar med hälsodata. Detta sker med teknisk expertis inom:

1. Artificiell intelligens (AI)
2. Cybersäkerhet
3. Högpresterande datorer (HPC)Digital tjänstekatalog1. Kompetens och utveckling

För små och medelstora företag
Genom att slå samman ett stort antal experter sprider HDS kunskap, inspirerar och engagerar för att öka små och medelstora företags förmåga att implementera och förnya sig inom AI-baserad tjänsteutveckling, cybersäkerhet och HPC, och därmed också bidra till konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt. HDS ger olika möjligheter inom AI och stödjer hur dessa implementeras i företagets egen affärsmodell för att accelerera tillväxten och/eller effektivisera verksamheten. Fokus ligger på de innovativa kärnteknologierna, såväl som på affärsutveckling, inklusive förvaltning av immateriella tillgångar med användning av immateriella rättigheter etc.

För den offentliga sektorn
Metoder för konsekvensanalys och systemkravsanalys är områden med stort utbildningsbehov. Digital utbildning, analys av arbetsprocesser kopplade till digitalisering och casebaserad kompetensutveckling inom förändringsarbete är allt redan framtaget av partners inom HDS. Ytterligare planerade format inkluderar värdskap för konferenser, seminarier och inspirationsdagar om ämnen som är relevanta för målgrupper, t.ex. digitalt ledarskap, AI-baserat datadrivet beslutsfattande, agil metodik, datadelning och öppen data, samt cybersäkerhet och riskreducering.


2. access till finansiering

Partners inom HDS har lång erfarenhet av att få tillgång till mjuk finansiering och ett väletablerat nätverk av investerare. HDS fokuserar på att stärka tillgången till Invest EU och Enterprise Europe Network för små och medelstora företag. De 18 parterna inkluderar flera inkubatorer och innovationskontor som stödjer HDS med olika investeringsaktiviteter.3. Access till innovationsekosystem och nätverk

Innovationsekosystemet för HDS hänvisar till ett sammankopplat nätverk av olika aktörer, som alla bidrar till ett flöde av information, kunskap och resurser för att samutveckla förmågan kring hälsodata. Aktörer inkluderar hela värdekedjan från idéer om produkter och tjänster till att de kommer ut på marknaden. HDS är ett öppet ekosystem där partners, offentlig och privat sektor samt medborgare interagerar, inklusive nätverket med andra EDIH:ar i Europa. Resultatet kommer bli en delad förståelse mellan alla parter om omfattningen och begränsningarna av befintliga erbjudanden och initiativ rörande användningen av hälsodata i de berörda regionerna.4. Test före investering

HDS erbjuder testtjänster som möter internationella marknadsbehov relaterade till digitala hälsotjänster relaterade till AI och hälsodata. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att testa sina digitala hälsotjänster utöver behovet av effektiv utveckling med mer skräddarsydda tjänster som skapar värde för organisationen och individen. Det förenklar, skapar acceptans och påskyndar implementering och tillgång till digitala hälsotjänster; och förser den offentliga sektorn med trygga och säkra tester från experter på processer och tillgängliga standarder och rättsliga ramar.


5. Hälsodatautveckling

Genom att optimera tillgängligheten till hälsodata, för små och medelstora företag, forskning och offentlig sektor, bidrar HDS till motsvarande tillgång i alla regioner i Sverige och för internationella regioner uppnås genom kunskapsöverföring.

HDS genomför en omfattande genomlysning av företag som erbjuder hälsodata som tjänster och produkter, och utforskar dataöverföring mellan industri och forskning, för att förenkla/accelerera processen från innovation till färdig produkt.


Parter

Med ett moget ekosystem av 18 parter verksamma inom området bidrar HDS till framtidens säkra digitala hälsotjänster, med fokus på hälsodata och högkvalitativa, tillgängliga och hållbara hälso-, sjukvårds- och välfärdstjänster för europeiska medborgare. Navet består av regioner, universitet, innovationshubbar, forskningsinstitut och vetenskapsparker, som alla spelar en ledande roll inom svensk och europeisk sjukvård. HDS knyter samman partners från hela Sverige och erbjuder idag tjänster inom hälsodata och relaterade områden (inkl. digital vård, e-hälsa etc.) till olika målgrupper både på den nationella och europeiska arenan.


Följ HDS på Linkedin