Health Data Sweden

Vi hjälper små och medelstora företag och offentlig sektor
att digitalisera inom hälsodata.

Den svenska versionen av hemsidan är under utveckling.
Tack för ditt tålamodKompetens och utbildning
Genom att slå samman ett stort antal experter sprider Health Data Sweden (HDS) kunskap, inspirerar och engagerar för att öka små och medelstora företags förmåga att implementera och förnya sig inom AI-baserad tjänsteutveckling, cybersäkerhet och högpresterande datorer, och därmed också bidra till konkurrenskraft och regional hållbar tillväxt.Tillgång till finansiering
Partners inom HDS har lång erfarenhet av att få tillgång till mjuk finansiering och ett väletablerat nätverk av investerare. De 18 parterna inkluderar flera inkubatorer och innovationskontor som stödjer HDS med olika investeringsaktiviteter.Tillgång till innovationsekosystem och nätverk
Innovationsekosystemet för HDS hänvisar till ett sammankopplat nätverk av olika aktörer, som alla bidrar till ett flöde av information, kunskap och resurser för att samutveckla förmågan kring hälsodata. HDS är ett öppet ekosystem där partners, offentlig och privat sektor samt medborgare interagerar, inklusive nätverket med andra EDIH:ar i Europa.Test innan investering
HDS erbjuder testtjänster som möter internationella marknadsbehov relaterade till digitala hälsotjänster relaterade till AI och hälsodata. Detta gör det möjligt för små och medelstora företag att testa sina digitala hälsotjänster utöver behovet av effektiv utveckling med mer skräddarsydda tjänster som skapar värde för organisationen och individen.Hälsodatautveckling
Genom att optimera tillgängligheten till hälsodata, för små och medelstora företag, forskning och offentlig sektor, bidrar HDS till motsvarande tillgång i alla regioner i Sverige och för internationella regioner uppnås genom kunskapsöverföring.

HDS genomför en omfattande genomlysning av företag som erbjuder hälsodata som tjänster och produkter, och utforskar dataöverföring mellan industri och forskning, för att förenkla/accelerera processen från innovation till färdig produkt.

Partners